Privacyverklaring


Privacy en (Europese)AVG regels. Je hebt er vast wel eens iets over gehoord of gelezen. Ook op deze website en bij het huren van een aanhangwagen ontkomen we er niet aan en dus hebben we een mooi stukje proza over hoe wij hiermee omgaan en wat je van ons kunt verwachten en wat niet. Het is een juridisch onderwerp en daar passen meestal juridische teksten bij. Wij hebben geprobeerd de tekst toegankelijk te houden en voor zover mogelijk 'prettig leesbaar' maar mocht dat hier en daar met dit onderwerp niet lukken dan hopen we maar dat je ons dat vergeeft.  

'Verhuisaanhangwagen', 'we', 'wij', 'ons' of 'onze'), ingeschreven bij de KvK onder nummer 69810877, is de verwerkingsverantwoordelijke en exploitant van verhuisaanhangwagen.nl.

Verhuisaanhangwagen.nl spant zich in om jouw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, verstrekken, bewaren en beschermen.


Reikwijdte

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle websites van 'verhuisaanhangwagen.nl' en 'geslotenaanhangwagen.nl', -toepassingen, -diensten en -tools (gezamenlijk aangeduid als “diensten”) waarin naar deze privacyverklaring wordt verwezen, ongeacht hoe je er toegang toe krijgt of ze gebruikt, inclusief met behulp van mobiele apparaten.

We kunnen deze privacyverklaring op elk gewenst moment wijzigen door de gewijzigde versie op deze site te plaatsen met de ingangsdatum van de gewijzigde versie. (Materiële) wijzigingen in deze privacyverklaring worden niet anders gecommuniceerd dan middels publicatie op deze website. 


Persoonsgegevens die we verzamelen

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die rechtstreeks of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, geboortedatum, nummer van een identiteitsbewijs, telefoonnummer of kenteken van een auto. 

Gegevens die geanonimiseerd zijn, zodat deze niet meer kunnen worden gebruikt om een specifieke natuurlijke persoon te identificeren beschouwen we niet als persoonsgegevens.

We verzamelen persoonsgegevens van jou wanneer je onze diensten gebruikt, je een reserveringsformulier instuurt, ons informatie verstrekt via een webformulier of wanneer je op andere wijze met ons communiceert.

Sommige persoonsgegevens, zoals gegevens die nodig zijn om jou als persoon te kunnen identificeren, zijn noodzakelijk om akkoord te gaan met het leveren van onze diensten. Wij vragen geen persoonsgegevens die wij niet nodig hebben en leggen die derhalve ook niet vast. De gegevens die wij vragen zijn vereist om gebruik te kunnen maken van onze diensten.

De persoonsgegevens die wij verzamelen staan op de verhuur overeenkomst en in het reserveringsformulier dat online kan worden ingevuld. De verhuur overeenkomst is terug te vinden op de website onder "papier". Kort samengevat betreft het de volgende gegevens:

 • Identificerende gegevens: je voor,- en achternaam, man/vrouw, adres, postcode en woonplaats,  telefoonnummer, e-mailadres en kenteken van de auto waarmee de eventueel te huren aanhangwagen mee vervoerd wordt en het nummer van jouw identiteitsbewijs / paspoort of rijbewijs. 
 • Andere persoonsgegevens worden niet gevraagd en derhalve ook niet opgeslagen. 
 • Financiële gegevens (zoals creditcard- of bankrekeningnummers) worden niet gevraagd en niet opgeslagen of anderszins verwerkt uitgezonderd indien de (borg)betaling per bank wordt overgemaakt. Deze gegevens worden niet vastgelegd buiten de registratie in de software / portal van de bank en indien een factuur of bevestiging wordt gevraagd dan kunnen de financiële gegevens worden opgenomen in de factuur, reserveringsbevestiging of (ver)huurovereenkomst.
 • Er is op onze websites geen sprake van een persoonlijk account waarop ingelogd kan worden. Hiertoe worden dus ook GEEN gegevens zoals een inlognaam en/of wachtwoord vastgelegd of verwerkt. 
 • Aanvullende gegevens, indien het uit hoofde van toepasselijke nationale of fiscale wetgeving vereist is om bepaalde gegevens te verzamelen en te verwerken om jou als klant te identificeren of om jouw identiteit te verifiëren, of om de gegevens te controleren die we hebben verzameld of omdat deze vereis zijn voor administratieve vereisten dan leggen we deze vast in de verhuur administratie.
 • Er is geen sprake van automatische verzameling van gegevens. Indien de website cookies plaatst dan wordt hier door de exploitant van verhuisaanhangwagen.nl en/of geslotenaanhangwagen.com niets mee gedaan in die zin dat de informatie uit cookies op geen enkele wijze actief verwerkt of bewerkt wordt. Informatie uit cookies of automatisch verzamelde gegevens blijven bij de leverancier van het platform waar de website op draait en/of Google ten behoeve van het analyseren van website bezoek.
 • Wij verzamelen of registreren GEEN locatiegegevens van bijvoorbeeld jouw mobiele telefoon, jouw computer- en verbindingsgegevens, verkeer van en naar de sites, verwijzings-URL’s, advertentiegegevens, jouw IP-adres, jouw  browsegeschiedenis en jouw webloggegevens. Wij hebben hier geen toegang toe, wij zijn er niet in geïnteresseerd en verzamelen en verwerken deze op geen enkele wijze. Uitzondering hierop kan zijn indien een verhuisaanhangwagen niet terug gebracht wordt en de politie voor onderzoek verzoekt om ondermeer de hiervoor benoemde gegevens te ontvangen van het webhosting bedrijf. 

Persoonsgegevens die we verzamelen met cookies en soortgelijke technologieën

 • De website leverancier kan cookies, web beacons, unieke ID's en vergelijkbare technologieën gebruiken om gegevens te verzamelen over de pagina's op onze website(s) die je bekijkt, de links waarop je klikt en andere acties die je uitvoert wanneer je onze diensten gebruikt. Wees gerust, wij doen er niets mee, ontvangen al die gegevens NIET en het enige waar wij naar kijken zijn de Google analytics statistieken. De gegevens zijn voor ons op geen enkele wijze naar jou als individuele gebruiker te herleiden en als we ze onbedoeld toch krijgen dan deleten we ze zo snel mogelijk.

Persoonsgegevens die uit andere bronnen kunnen worden verzameld

 • Wij hebben een "Transactiegeschillen Database". Naar aanleiding van meldingen, al dan niet via het Meldpunt Internetoplichting van de Politie, kunnen wij informatie (waaronder persoonsgegevens) verwerken over huurders die niet ter goeder trouw zijn. Deze gegevens slaan wij op in onze  Transactiegeschillen Database ("TGD") met het doel te voorkomen dat een aanhangwagen wordt verhuurd en niet wordt teruggebracht.  
 • Sociale media. We stellen je in staat om je enthousiasme over onze websites en diensten te delen via sociale-mediasites. Deze sociale-mediasites kunnen ons ongevraagd automatisch toegang geven tot bepaalde persoonsgegevens die door die sites over jou worden bewaard (bijvoorbeeld content die je hebt bekeken, content die je hebt ‘geliket’, informatie over de advertenties die aan jou zijn getoond of waarop je hebt geklikt, enzovoort). We kunnen ook gebruik maken van invoegtoepassingen (plug-ins) of andere technologieën van verschillende sociale-mediasites. Als je klikt op een link die wordt verschaft door een invoegtoepassing (plug-in) van sociale media, maak je vrijwillig verbinding met die sociale-mediasite. Het is goed om te weten dat wij niet geïnteresseerd zijn in de persoonsgegevens die wij mogelijk hiermee kunnen krijgen. Wij nemen de (persoons)gegevens dus niet over, slaan ze niet op en analyseren ze ook niet. We willen ze niet hebben en hebben ze dus ook niet.
 • Wellicht ten overvloede maar voor de zekerheid vermelden we het toch maar: persoonsgegevens over iemand anders mag je ons uitsluitend verstrekken met toestemming van die persoon. Je moet deze persoon informeren over hoe wij zijn of haar persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, verstrekken en bewaren in overeenstemming met onze privacyverklaring.


Hoe we jouw persoonsgegevens gebruiken

We gebruiken jouw persoonsgegevens om onze diensten te leveren en de verhuur overeenkomst op te stellen. Alle persoonsgegevens die wij hebben gebruiken wij om bij diefstal of verduistering van een aanhangwagen aangifte te doen bij de politie. De beschikking over de persoonsgegevens heeft als doel ons zoveel mogelijk zekerheden te geven dat een gehuurde aanhangwagen ook teruggebracht wordt en dat eventuele schade verhaald kan worden, in het uiterste geval via een advocaat / gerechtsdeurwaarder. 

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens NIET om je een gepersonaliseerde ervaring op onze sites te bieden en NIET om contact met je op te nemen over onze diensten tenzij er sprake is van een concrete verhuur aanvraag, huur periode of indien er service geleverd moet worden na een huur periode. Ook gebruiken wij jouw persoonsgegevens NIET om gepersonaliseerde advertenties en marketing (reclame) te bieden.  

We gebruiken de persoonsgegevens die we van jou verzamelen voor slechts een beperkt aantal zakelijke doeleinden. Voor de verwerking zijn er verschillende rechtsgronden. Hieronder volgt een overzicht van hoe en op basis van welke rechtsgrond we jouw persoonsgegevens gebruiken.

We gebruiken jouw persoonsgegevens om een overeenkomst met jou na te komen en jou onze diensten te leveren en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Om jou toegang te verstrekken tot onze diensten (met name het huren van een aanhangwagen / aanhangwagens en hulpmiddelen voor het transporteren van materiele zaken (o.a. steekwagens en transport karretjes). 
 • Het invullen van een klant review na gebruik van onze dienst(en). 
 • Om contact met je op te nemen over de (toekomstige)levering van diensten, om problemen met een gehuurde dienst/aanhangwagen op te lossen, een geschil op te lossen, verschuldigde kosten of bedragen te innen of anderszins om service te bieden.
 • Wanneer we voor doeleinden zoals hiervoor beschreven contact met je opnemen, kunnen we dat doen via e-mail, telefoon, SMS-berichten of WhatsApp berichten.
 • Indien via pin betaald wordt worden gegevens verzameld die nodig zijn om de pin betaling of bank overschrijving mogelijk te maken. Buiten de software en portal van de bank worden de betalingsgegevens nergens anders geregistreerd of verwerkt tenzij je gevraagd hebt om een factuur of anderszins een administratief bewijs / betalingsbevestiging. 
 • Om fraude, diefstal of andere mogelijk verboden of illegale activiteiten te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken of de gevolgen ervan te beperken.
 • Om onze algemene voorwaarden, deze privacyverklaring of ander beleid, toepasselijke nationale wetgeving en eventuele overeenkomsten die we met je hebben uit te voeren.

We mogen jouw persoonsgegevens met jouw toestemming gebruiken voor het volgende:

 • Het contact opnemen via telefoongesprekken, e-mail, WhatsApp of SMS-berichten.
 • Indien je de aanhangwagen niet terugbrengt dan doen wij hiervan aangifte bij de politie met overlegging van jouw persoonsgegevens en indien wij daar reden toe zien mogen wij jouw gegevens overdragen aan een (privé) recherche bureau met de opdracht de aanhangwagen terug te brengen en/of eventuele schade te verhalen.


Je hebt keuzes over hoe we jouw persoonsgegevens gebruiken

Je hebt keuzes met betrekking tot de manier waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken om met je te communiceren. Eventuele keuzes kun je aan ons kenbaar maken.


Manieren waarop je jouw persoonsgegevens kunt inzien, beheren en corrigeren

We respecteren jouw recht op inzage van jouw persoonsgegevens en jouw rechten om deze te corrigeren, om verwijdering ervan te verzoeken of ons te vragen het gebruik ervan te beperken, zoals vereist door toepasselijke wetgeving. We nemen geen maatregelen om te zorgen dat de persoonsgegevens die we verzamelen, juist en bijgewerkt zijn. Persoonsgegevens worden verstrekt door de klant, deze gegevens worden na verstrekking niet periodiek gecontroleerd en niet meer bijgewerkt tenzij jij daar als klant om vraagt. 

 • Je hebt het recht te weten welke persoonsgegevens we over jou hebben
 • We verschaffen je op verzoek een kopie van je persoonsgegevens. In praktijk komt dit erop neer dat je een kopie krijgt van de (ver)huurovereenkomst en een kopie van het reserveringsformulier dat je ingevuld hebt op de website. Dit zijn de gegevens die wij van je verzamelen en derhalve valt er niet meer aan je te verschaffen. 
 • Als jouw persoonsgegevens niet kloppen of onvolledig zijn dan heb je het recht ons te vragen deze bij te werken
 • Je hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens
 • Je kunt ons vragen jouw persoonsgegevens te wissen of ons gebruik ervan te beperken. Echter dat recht is afhankelijk van toepasselijke wetgeving en kan gevolgen hebben voor jouw toegang tot onze diensten. Het is niet mogelijk om te vragen de verhuur overeenkomst te vernietigen omdat deze in de administratie 5 jaar bewaard moet worden wegens administratieve / fiscale regelgeving.


Delen we jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere ondernemingen of aan derden. Verstrekking kan wettelijk vereist zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om onze algemene voorwaarden uit te voeren of om frauduleuze of illegale activiteiten in verband met onze diensten te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken en de gevolgen ervan te beperken. We proberen de hoeveelheid persoonsgegevens die we vastleggen zo veel mogelijk te beperken tot wat rechtstreeks relevant en noodzakelijk is voor het specifieke doel. Wij verkopen of verhuren jouw persoonsgegevens niet en we verstrekken ze niet op enige wijze aan derden voor marketing- en/of advertentiedoeleinden. In geval van diefstal, fraude of verduistering van een aanhangwagen zijn wij gerechtigd jouw persoonsgegevens over te dragen aan de politie en/of privé recherche. 


Hoe lang we jouw persoonsgegevens bewaren

We bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de diensten te bieden waarom je hebt verzocht of voor andere doeleinden, zoals het voldoen aan onze juridische, administratieve en fiscale verplichtingen, het oplossen van geschillen en het uitvoeren van ons beleid.


Cookies en soortgelijke technologieën

Wanneer je onze sites, diensten, bericht functie of het reserveringsformulier bezoekt of gebruikt, kan onze website leverancier cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken om je een betere, snellere en veiligere ervaring te bieden. Cookies en vergelijkbare technologieën worden door verhuisaanhangwagen.nl en geslotenaanhangwagen.com niet gebruikt voor advertentie- en marketingdoeleinden.


Hoe we jouw persoonsgegevens beveiligen

We beveiligen jouw persoonsgegevens met behulp van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de kans op verlies, misbruik, onbevoegde toegang, verstrekking en wijzigingen te minimaliseren. Onze waarborgen omvat bijvoorbeeld een firewall, gegevensversleuteling, opslag in de cloud van Apple (i-cloud), sleutel toegangsbeheer bij de plaats waar onze papieren administratie is, een dubbele authenticatie middels een wachtwoord en vingerafdruk scan herkenning en autorisatiebeheer voor informatietoegang.


Contact met ons opnemen

Als je een vraag of klacht hebt over onze privacy verklaring of onze wijze  voor omgang met jouw gegevens dan kun je contact met ons opnemen, met als onderwerp ‘privacyverklaring’. Dit kan via het contact formulier op deze website of via het op de website vermelde telefoonnummer (van maandag tot en met vrijdag na 19.00 uur en op zaterdag en zondag tussen 09.00 en 18.00 uur). 

Jouw recht om een klacht in te dienen bij een autoriteit op het gebied van gegevensbescherming blijft ongewijzigd.
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram